Kontakt

Adres do korespondencji:
MS-SOFT Marek Skierski
ul.Piotrowskiego 11/17
10-692 Olsztyn
Tel: +48 791-222-646 w godzinach 9-15.

Regon:280069799

Nip:739-235-40-20

Konto bankowe: PKO PB O/Olsztyn nr 98 1020 3541 0000 5402 0145 1863


Email: biuro@4pracait.pl

Reklamacje dot.działania portalu 4pracait.pl należy kierować na adres poczty elektronicznej reklamacje@4pracait.pl.